Navajo-Churro Lamb Photos

Lambs!

 

          

Badger ewe and her twin lambs.                                              Lambs and kids.

                    

LaSal and her lamb.                                                                      Lambs.

                       

Lamb and kid.

             

Ewes and lambs on the move.                                                    Ewes and lambs and ram.

More photos coming soon.